Tay cầm bầu rựợu nắm nem

Tay cầm bầu rựợu nắm nem.
Mãi vui quên hết lời anh dặn dò !
Hôm nay ngày Hưng Quốc Khánh Niệm 2/5 ÂL là ngày cách đây 215 năm vua Gia Long nhất thống giang sơn lên ngôi Hoàng Đế lấy niên hiệu là Gia Long đặt Quốc hiệu là Việt Nam. Đến bây giờ muôn dân nhớ ơn Ngài thường lên dâng hương cùng với một số lễ vật đặt sản vùng miền ngày xưa chỉ dành để tiến vua. Trên tay HV là chai rượu của một người con Tỉnh Thanh Hóa mang vào dâng lên Ngài Thế Tổ và sau đó HV xin hưởng lộc Ngài phải nói rằng HV ko biết uống rượu nhưng khi mới ngửi hương vị thôi cũng đủ thấy đậm đà thơm ngon thật đặt biệt. Cảm ơn anh Nguyễ̃n Nguyễn Quang Vinh rất nhiều cùng những đặt sản miền quê..!