Thỉnh thoảng sống vô tâm một xíu

Thỉnh thoảng sống vô tâm một xíu, bởi cứ mãi đặt niềm tin và cảm xúc quá nhiều vào những thứ xung quanh rồi cuối cùng bản thân mình chịu đau khổ mà thôi. Bài học từ sự tử tế trong gian đoạn trưởng thành.
Anh mệt quá, anh cần một cái ôm.
#nhậtkýcủaMinh