Thích thanh trà

Thích thanh trà
Thích trân châu trắng
Thích trà cam ruby
Uống hết nguyên cái menu trừ mấy món sinh tố thì chốt lại mai mốt có ruby thì uống ruby 139k, ko có ruby sẽ uống thanh trà. Thanh trà ngon bổ rẻ có 39k/ly bự tổ mẹ.
Bữa soft opening giảm 30%
Nay tuần đầu khai trương giảm 20%
Tính ra rẻ quá xá luôn đó.