Thjan làm con ngta thay đổi nhìu qa

Thjan làm con ngta thay đổi nhìu qa…Tôi của ngày Hqa sao khác xa ngày hnay đến vậy…nhìn lại thấy mình như bị lu mờ cái thế giới bên ngoài vậy
See Translation