TIỄN NHÀ VĂN CAO LINH QUÂN RỜI NHA TRANG VÀO TP HỒ CHÍ MINH ĐỊNH CƯ CÙNG CON TRAI

TIỄN NHÀ VĂN CAO LINH QUÂN RỜI NHA TRANG VÀO TP HỒ CHÍ MINH ĐỊNH CƯ CÙNG CON TRAI. NHÀ VĂN NĂM NAY TUỔI 80, BỊ BỆNH NẶNG, NHƯNG ÔNG KHÔNG MUỐN RỜI MẢNH ĐẤT MÀ ÔNG ĐÃ TỪNG GẮN BÓ SUỐT CUỘC ĐỜI. HẦU HẾT CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC CỦA ÔNG ĐỀU LẤY BỐI CẢNH TP NHA TRANG. ĐẶC BIỆT, ÔNG ĐÃ TỪNG VIẾT NHIỀU TÁC PHẨM VỀ NHÀ BÁC HỌC YERSIN, MỘT NHÀ BÁC HỌC VĨ ĐẠI, NGƯỜI PHÁT HIỆN VI TRÙNG DỊCH HẠCH VÀ THAM GIA ĐIỀU CHẾ VẮC XIN ĐỂ CỨU NHÂN LOẠI KHỎI THẢM HOẠ DỊCH HẠCH. CŨNG GIỐNG NHÀ VĂN CAO LINH QUÂN, YERSIN CHỌN NHA TRANG LÀM QUÊ HƯƠNG VÀ KHI RỜI CÕI TẠM ÔNG ĐÃ NẰM LẠI VỚI MẢNH ĐẤT NÀY. NHÀ VĂN CAO LINH QUÂN BUỘC PHẢI RỜI XA TP MÀ ÔNG RẤT YÊU QUÝ ĐỂ VÀO TP HỒ CHÍ MINH TRONG NỖI NIỀM LƯU LUYẾN, ÔNG CẦM TAY TÔI RƯNG RƯNG. CHAO ÔI LÀ TUỔI GIÀ, CUỘC ĐỜI THẬT QUÁ NGẮN, NÊN PHẢI BIẾT YÊU QUÝ VÀ TRÂN TRỌNG MỖI PHÚT MỖI GIÂY CỦA CUỘC ĐỜI MÌNH . TẠM BIỆT NHÀ VĂN MÀ LÒNG TÔI TRĨU NẶNG.