Tờ khai hải quan điện tử giúp việc thông quan hàng hóa nhanh chóng

Thông quan hàng hóa là một trong những bước quan trọng để quyết định hàng hóa của doanh nghiệp có đủ điều kiện xuất khẩu đi nước ngoài hay không. Để có thể thông quan hàng hóa thì cần phải có tờ khai hải quan. Ngày nay, với sự phát triển của khoa học công nghệ thì thủ tục, tờ khai hải quan điện tử được áp dụng một cách hiệu quả nhất.
 
Vậy tờ khai hải quan điện tử là gì? Lợi ích của tờ khai hải quan điện tử? Bất cứ một doanh nghiệp nào cũng quan tâm đến hai vấn đề này. Chúng ta có thể hiểu tờ khai hải quan điện tử là cách nhập các thông tin hải quan thông qua phần mềm điện tử và truyền đến cơ quan hải quan bằng mạng giúp thông quan hàng hóa một cách đơn giản, nhanh chóng.
 
Có thể nói tờ khai hải quan điện tử mang lại rất nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp và cơ quan hải quan. Đầu tiên, đối với cơ quan hải quan thì việc dùng tờ khai hải quan điện tử sẽ giúp cơ quan phụ trách có thể giảm khối lượng công việc kiểm tra, phân loại giấy tờ, tiết kiệm được thời gian xử lý giấy tờ và giảm thiểu sai sót.
 
Tất cả đều nhờ phần mềm thông minh sẽ quét tờ khai mà đưa ra kết quả là tờ khai đó hợp lệ hay không. Quyết định việc hàng hóa có được xuất đi hay không. Chẳng hạn, nếu kết quả là luồng xanh thì tờ khai của doanh nghiệp đã đạt yêu cầu và doanh nghiệp được miễn kiểm tra hồ sơ và kiểm tra hàng hóa. Đây là bất cứ doanh nghiệp nào cũng mong muốn có được. 
 
Nếu như tờ khai điện tử trả về lường màu vàng tức là hồ sơ hoặc hàng hóa của doanh nghiệp cần phải kiểm tra lại khi xác nhận đạt tiêu chuẩn mới được thông quan. Cuối cùng là luồng kết quả màu đỏ là hồ sơ và cả hàng hóa của doanh nghiệp sẽ bị trả lại ngay lập tức.
 
Đối với người kinh doanh thì tờ khai hải quan điện tử sẽ giúp cho người kinh doanh tiết kiệm được thời gian và công sức di chuyển, xác nhận giấy tờ,…Tất cả đều được thực hiện bằng thao tác trên phần mềm. Tuy nhiên, để sử dụng phần mềm tờ khai hải quan điện tử thì khách hàng cần phải có đăng ký với thủ tục hải quan, Doanh nghiệp cần cầm theo giấy đăng ký kinh doanh và đơn đăng ký của cơ quan hải quan đến Chi cục hải quan và chờ xác nhận. 
 
Sau khi đã được chấp nhận thì doanh nghiệp sẽ có thể tiến hành làm các thủ tục hồ sơ thông qua phần mềm trên mạng một cách dễ dàng, nhanh chóng và có kết quả chính xác nhất giúp việc thông quan diễn ra nhanh nhất.