Tôi cảm thấy càng ngày mình càng cô lập

Tôi cảm thấy càng ngày mình càng cô lập, thực sự cô lập!
Thích sống 1 mình, bất cứ chuyện gì sảy ra cũng sẽ tự giải quyết 1 mình
Không gia đình, bạn bè ng thân bên cạnh. Lại càng k thích tâm sự với bất cứ ai, cũng k muốn nghe câu chuyện của ai.
Tôi k biết tôi có ổn k nữa?
See Translation