Tôi chỉ nói thêm một xí về bài viết này

Tôi chỉ nói thêm một xí về bài viết này. Nếu có ai đó chửi người viết là “đồ thú vật”, ok, tôi xin cầu nguyện cho họ. Họ nói mà chẳng biết họ nói gì.
mà nếu cuộc đời toàn những “đồ thú vật” giống như thằng Chít này, tôi xin chuyển loài lập tức. Gâu gâu xê za bọn người ngu, hoặc vừa ngu vừa ác :)))))