Vợ mình bảo “chả ai chơi vô tư như a đâu

Vợ mình bảo “chả ai chơi vô tư như a đâu?”
Các ông thấy tôi có vụ lợi k? Nếu có comment thẳng vào đây góp ý cho tôi nhé. Anh em còn lâu còn dài đừng ngại
Còn nếu đúng a e confirm là tôi vô tư, thì đm mấy thằng ml, thấy bố tử tế mà định ba trợn với tao à? Hay là tao hiền quá nên chúng mày định xài xể tao? Bố mày hiền nhưng đéo lành đâu, nhé. Nợ có chủ, trả đủ thì yên, còn đéo thì liệu hồn.
Để im cho tao hiền, lần cuối cùng cảnh cáo.