When You are Old

When You are Old
When you are old and grey and full of sleep,
And nodding by the fire, take down this book,
And slowly read, and dream of the soft look
Your eyes had once, and of their shadows deep;
How many loved your moments of glad grace,
And loved your beauty with love false or true,
But one man loved the pilgrim soul in you,
And loved the sorrows of your changing face;
And bending down beside the glowing bars,
Murmur, a little sadly, how Love fled
And paced upon the mountains overhead
And hid his face amid a crowd of stars.
W.B. Yeats: The Collected Poems, ed by Richard J. Finneran
Khi Em của Gấu già
Khi Em của Gấu già, tóc xám, lúc nào cũng thèm ngủ
Ngồi gật gù bên bếp lửa, và bèn lôi cuốn Istanbul ra
Đọc từ từ, mơ ánh mắt dịu dàng và những bóng huyền sâu thẳm của chúng
Ánh mắt thời Em của Gấu còn đương thời
Ôi chao, bao nhiêu tên đã yêu những khoảnh khắc ân sủng đó
Và yêu vẻ đẹp của Em, với tình yêu, giả hay thực
Nhưng chỉ có một thằng cha Gấu
Là cực mê những nét buồn trên khuôn mặt thay đổi của Em thôi!
Và cúi đầu bên thành giường sáng ngời
Thì thầm, hơi có tí buồn,
Như thế nào, Gấu bỏ chạy
Lên những ngọn đỉnh trời,
Giấu mặt giữa những chùm sao
Chưa kể lần xém chết,
Giữa những pho tượng Phước Lộc Thọ.
Nothing Else
Friends of the small hours of the night:
Stub of a pencil, small notebook,
Reading lamp on the table,
Making me welcome in your circle of light.
I care little the house is dark and cold
With you sharing my absorption
In this book in which now and then a sentence
Is worth repeating in a whisper.
Without you, there’d be only my pale face
Reflected in the black windowpane,
And the bare trees and deep snow
Wailing for me out there in the dark.
H/A thôi, đủ rồi
Bạn của những giờ nhỏ trong đêm:
Mẩu viết chì, cuốn sổ nhỏ
Đèn bàn
Chúng chào anh khi nhập vô vòng ánh sáng quanh em
Anh không để ý gì nhiều về căn nhà thì tối và lạnh
Với em cùng nhập vô cuốn sách
Lúc này, hay lúc nọ, một câu văn
Thì thật đáng lập lại trong lời thầm
Không có em, sẽ chỉ có bộ mặt lợt lạt của anh
Phản chiếu trong khung cửa tối
Và cây trần, tuyết sâu
Đợi anh ở bên ngoài, trong bóng đêm.
See Translation